เงื่อนไขการใช้คูปอง

1. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะโครงการแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ที่ร่วมรายการเท่านั้น https://www.lh.co.th/th/landing-page/linecoupon

2. คูปองนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีชื่ออยู่บนคูปองเท่านั้น และต้องแสดงคูปองเพื่อรับสิทธิ์ ณ สำนักงานขายโครงการ ก่อนการจองบ้าน หรือ ทาวน์โฮม หรือ คอนโดมิเนียม ในวันนั้น เพื่อใช้เป็นส่วนลดในวันจอง ตั้งแต่ 21 พ.ค. 2561 – 30 มิ.ย. 2561 เท่านั้น

3. คูปองนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ซื้อขาย หรือทอนเป็นเงินสดได้

4. คูปองนี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวต่อการซื้อบ้าน หรือ ทาวน์โฮม หรือ คอนโดมิเนียม เพียง 1 หลัง/ยูนิต เท่านั้น และไม่สามารถรวมมูลค่าคูปองกับบุคคลอื่นได้

5. คูปองนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดชนิดอื่นๆได้ อาทิ คูปองส่วนลดเงินจอง หรือ คูปองเงินสด เป็นต้น

6. คูปองนี้ใช้เป็นส่วนลด on top ในการจองซื้อบ้าน หรือ ทาวน์โฮม หรือ คอนโดมิเนียม จากโปรโมชั่นปกติของโครงการ ณ เวลานั้น ๆ (21 พ.ค. 2561- 30 มิ.ย.2561) และไม่มีผลย้อนหลัง

7. คูปองที่ได้จากการ capture รูปภาพหน้าจอหรือ forward จากบุคคลอื่นไม่สามารถใช้ได้

8. การใช้คูปองส่วนลดต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด และใช้ได้เฉพาะโครงการที่ร่วมรายการ โดยมูลค่าส่วนลดจะขึ้นอยู่กับชื่อโครงการดังนี้

- คูปองส่วนลด 50,000 บาทสำหรับโครงการ indy, Villaggio (ทาวน์โฮม) และ The Key

- คูปองส่วนลด 100,000 บาท สำหรับโครงการ มัณฑนา, ชัยพฤกษ์, พฤกษ์ลดา, inizio, Villaggio(บ้านเดี่ยว) The Landmark , และ The Room

- คูปองส่วนลด 200,000 บาท สำหรับโครงการ LADAWAN , นันทวัน และ The Bangkok

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า