ตัดกิ่งไม้ก่อนเข้าหน้าฝน ปกป้องบ้านจากอันตราย

ตัดแต่งกิ่งไม้อย่างไรให้ป้องกันอันตราย

การตัดแต่งกิ่งไม้ภายในบ้านสวย จากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ลมพายุที่มาพร้อมฤดูฝน อาจสร้างปัญหาให้กับบ้านของคุณ เช่น พัดกิ่งไม้ในบริเวณใกล้เคียงให้หัก แล้วพามาตกลงบนหลังคาบ้าน จนเกิดการแตกร้าวได้ ดังนั้น เพื่อให้บ้านปลอดภัยควรเตรียมความพร้อม ด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้บ้าน โดยเฉพาะบริเวณใกล้หลังคา ซึ่งควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร นอกจากนี้ การตัดแต่งกิ้งไม้ ก็ยังเป็นการช่วยตัดทางเดินของสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น หนู งู หรือนก ที่จะเข้ามาอาศัย อยู่ในโพรงหลังคาได้อีกด้วย รู้อย่างแล้ว จึงควรป้องกันไว้ก่อนดีกว่ามาตามแก้ทีหลัง

ภาพถ่าย: โครงการบ้านเดี่ยว บ้านมัณฑนา, บ้านชัยพฤกษ์ และ บ้านพฤกษ์ลดา แบรนด์บ้านเดี่ยวคุณภาพจากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

การตัดแต่งกิ่งไม้ภายในบ้านสวย จากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

การตัดแต่งกิ่งไม้ภายในบ้านสวย จากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

การตัดแต่งกิ่งไม้ภายในบ้านสวย จากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

การตัดแต่งกิ่งไม้ภายในบ้านสวย จากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ