เคล็ดลับจัดการบัญซีเตรียมซื้อคอนโด สำหรับคน Gen Y

Gen Y เตรียมความพร้อม ก่อนซื้อคอนโด

การมีบ้านสักหลังหรือคอนโดมิเนียมสักห้อง นับเป็นความฝันแรกๆ ของกลุ่มคนที่เข้าสู่วัยทำงาน ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรประมาณ 67 ล้านคน หากแบ่งกลุ่มประชากรตามเจเนอเรชันจะพบว่า Gen Y ซึ่งมีอายุระหว่าง 26-43 ปี คือกลุ่มวัยทำงานที่มีขนาดใหญ่ที่สุด จำนวนประมาณ 19 ล้านคน เป็นวัยที่ทำงานมาได้ระยะหนึ่ง และกำลังเตรียมตัววางแผนจะซื้อที่อยู่อาศัย แต่ Gen Y เป็นกลุ่มประชากรที่มีไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตหลากหลาย มีกิจกรรมทางสังคมเยอะ ให้ความสำคัญกับการเปิดประสบการณ์ ทำให้มีค่าใช้จ่ายหลายทาง ดังนั้นหากต้องการซื้อที่อยู่อาศัย คน Gen Y จำเป็นจะต้องวางแผนเก็บเงินซื้อคอนโดให้ดี เพื่อสามารถกู้ผ่านฉลุยไร้ปัญหา


กลุ่ม Gen Y ซื้อคอนโด

เคล็ดลับการสร้างเครดิตดีในการกู้ซื้อคอนโดสำหรับ Gen Y

การซื้อที่อยู่อาศัย สิ่งที่ต้องจ่ายไม่ได้มีแค่ค่าคอนโดเท่านั้น แต่ยังมีค่าใช้จ่ายส่วนอื่นอีกมากมาย โดยในปี 2566 ธนาคารได้กำหนดเกณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ โดยยังอิงจากเกณฑ์ LTV เดิมในปี 2565 บางส่วนอยู่   สำหรับการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยในปี 2566 จะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมนอกเหนือจากค่าคอนโด ดังนี้

  • ค่าจองและทำสัญญา โดยส่วนใหญ่จะแล้วแต่โครงการกำหนด ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณหลักพันจนถึงหลักหมื่นบาท ขึ้นอยู่กับมูลค่าของที่อยู่อาศัย
  • ค่าวางเงินดาวน์ มาตรการผ่อนผัน LTV ปี 2566 กำหนดให้ผู้ที่ซื้อคอนโดหลังแรก ที่มีราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท สามารถกู้ได้เต็ม 100% แต่หากเป็นคอนโดหลังแรกที่ราคามากกว่า 10 ล้านบาท หรือคอนโดหลังที่ 2 เป็นต้นไป จะต้องเตรียมเงินดาวน์ 10-20% ของราคาที่อยู่อาศัย


รายละเอียดวางเงินดาวน์กู้ซื้อบ้าน

รายละเอียดวางเงินดาวน์กู้ซื้อบ้าน

  • ค่าโอนกรรมสิทธิ์ มาตรการรัฐปี 2566 มีการปรับลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนเป็น 1% ของราคาคอนโด (จากเดิมในอัตรา 2%) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการจ่ายร่วมกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย
  • ค่าจดจำนอง จะจ่ายก็ต่อเมื่อขอสินเชื่อจากธนาคาร โดยคิดเป็น 1% ของวงเงินกู้ทั้งหมด แต่มาตรการัฐปี 2566 ลดหย่อนค่าจดจำนองสำหรับที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท เหลือ 0.01% ซึ่งบางโครงการก็จะมีโปรโมชันฟรีโอน ฟรีจดจำนอง เพื่อกระตุ้นการขายด้วย
  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าประกันมิเตอร์น้ำไฟ , เงินกองทุนส่วนกลาง และค่าส่วนกลาง ซึ่งส่วนใหญ่จะคิดตามพื้นที่ต่อตารางเมตร หรือต่อตารางวา


แต่ค่าใช้จ่ายทั้งหลายนี้จะไม่เป็นปัญหาเลย หากมีการวางแผนการเงิน เก็บเงินซื้อคอนโด และสร้างเครดิตที่ดีตั้งแต่ต้น ตามวิธีการดังนี้


จัดทำรายรับ รายจ่าย สำรวจการใช้เงินของตัวเองเสมอ

ขั้นตอนแรกในการสร้างวินัยทางการเงินที่ดี คือรู้ที่มาที่ไปของเงินในกระเป๋า โดยควรแบ่งสัดส่วนของรายรับและรายจ่ายอย่างชัดเจน และพยายามทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ได้ โดยควรแบ่งสัดส่วนเงินเก็บให้ใกล้เคียงกับค่าผ่อนคอนโดในอนาคต เพื่อดูศักยภาพทางการเงินของเราว่าไหวแค่ไหน นอกจากนี้ควรสำรวจดูรายรับรายจ่ายอย่างสม่ำเสมอ มองหาว่ารายจ่ายไหนไม่มีความจำเป็นที่สามารถปรับลดได้ เพื่อเพิ่มเงินคงเหลือในกระเป๋าไว้ใช้ในยามจำเป็น

 

จ่ายหนี้ตรงเวลาและพยายามเคลียร์ให้เร็วที่สุด

เครดิตทางการเงินสำคัญมาก เพราะสถาบันทางการเงินจะดูภาระทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของเราเป็นหลัก โดยจะพิจารณายอดผ่อนที่ไม่เกิน 50-70% ของรายได้เท่านั้น ยิ่งมีหนี้เยอะเท่าไร สินเชื่อที่สามารถกู้ได้ก็อาจน้อยลงหรืออาจไม่ได้เลย ดังนั้นหากมีภาระผ่อนเดิมอยู่ จะต้องจ่ายหนี้ตรงเวลาสม่ำเสมอ ไม่ผิดนัดชำระหนี้เพราะจะเสียเครดิตทางการเงิน และพยายามเคลียร์หนี้ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ภาระหนี้ต่อเดือนเหลือน้อยที่สุด

 

หยุดเพิ่มหนี้ ลดรายจ่ายที่ยังไม่จำเป็น 

เป็นธรรมดาที่หลายคนอาจจะหวั่นไหวกับคำว่า ‘ของมันต้องมี’ แต่กับของบางชิ้นไม่ต้องมีบ้างก็ได้ เพราะอย่าลืมว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเราคือของชิ้นใหญ่กว่านั่นคือที่อยู่อาศัย เพราะธนาคารมักจะจำกัดการมีสินเชื่อต่อบุคคลไว้ที่ 3-5 สินเชื่อ ดังนั้นหากมีสินเชื่อหลายก้อนจะยิ่งลดโอกาสการกู้ซื้อคอนโดได้

 

มองหารายได้เสริมเพิ่มศักยภาพการเงิน

ไม่มีหนี้ว่าดีแล้ว การมีเงินเพิ่มยิ่งประเสริฐยิ่งกว่า หากเป็นไปได้สามารถมองหาโอกาสในการสร้างรายได้เสริม เพื่อเพิ่มเงินหมุนเวียนในบัญชี และควรรักษายอดเงินที่เข้าในบัญชีให้สม่ำเสมอ เพื่อให้ธนาคารเห็นว่ามีศักยภาพทางการเงินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ในอนาคต

 

Gen Y อยากเลือกคอนโดให้คุ้มค่า ต้องมองหาอะไรบ้าง

Gen Y ประชากรวัยทำงานที่มีไลฟ์สไตล์หลากหลาย กิจกรรมเยอะ สังคมแน่น รวมถึงเริ่มวางแผนการมีครอบครัว ควรเลือกคอนโดมิเนียมแบบไหนดีให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของตัวเองมากที่สุด ลองดูตามปัจจัยต่อไปนี้


Gen y เลือกคอนโดจากทำเล

ทำเลและสภาพแวดล้อม

ควรเลือกทำเลที่โอบล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล ศูนย์การค้า ห้างร้าน ร้านอาหาร หรือไม่ไกลจากที่ทำงาน เพื่อไม่ให้เกิดความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง เพราะ Gen Y เป็นวัยที่มีกิจกรรมเยอะ จึงควรเลือกทำเลที่ไม่ไกลมากเกินไปเพื่อความสะดวกสบาย หากใครกำลังวางแผนจะมีครอบครัว ควรเลือกคอนโดที่อยู่ใกล้โรงเรียนชั้นนำ ไม่ไกลจากบ้านของพ่อแม่เพื่อความสะดวกในการดูแลบุตรหลาน


Gen y เลือกคอนโดจากส่วนกลาง


สิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลาง

ส่วนกลางในคอนโดควรต้องตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของ Gen Y ไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางพื้นฐานที่ควรมี อาทิ สวนส่วนกลาง สระว่ายน้ำ ฟิตเนส และส่วนกลางที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตมากขึ้น เช่น Co-working space, Co-kitchen, Cinema room, Meeting room หรือ Kid’s room เพราะปัจจุบัน Gen Y หลายคนมีไลฟ์สไตล์การทำงานแบบ Hybrid ซึ่งใช้พื้นที่อยู่อาศัยเป็นพื้นที่ทำงานด้วย

วิธีเดินทางหลากหลาย

ไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองหรือบริเวณชานเมือง ควรจะต้องสามารถเข้าถึงได้หลากหลายเส้นทาง อยู่ไม่ไกลจากระบบขนส่งมวลชน ทางด่วน และมีขนส่งสาธารณะอื่นๆ ให้เลือกใช้ และไม่ควรมีระยะห่างจากสถานีรถไฟฟ้ามากเกิน 500-800 เมตร ซึ่งเกินกว่าระยะเดินได้

 

Gen y เลือกคอนโดให้ความสำคัญกับความปลอดภัย

ความปลอดภัย

ควรเลือกคอนโดมิเนียมที่มีความปลอดภัยสูง นับตั้งแต่สภาพแวดล้อมของโครงการ ไม่อยู่ใกล้บ่อขยะ โรงงานอุตสาหกรรม ภายในโครงการมีระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม ติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณจุดสำคัญรอบโครงการ มีพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และมีระบบสแกนนิ้วมือหรือคีย์การ์ดในการเข้า-ออกโครงการ 


ให้ทุกความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของ Gen Y เป็นเรื่องง่าย กับคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ ในสังคมคุณภาพหลายทำเลชั้นนำ เดินทางสะดวก ส่วนกลางครบครัน ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของ Gen Y 

พบโครงการคอนโดพร้อมอยู่ บนทำเลศักยภาพที่ดีที่สุด คลิก https://www.lh.co.th/th/condominium 

ภาพประกอบจากโครงการ THE KEY MRT เพชรเกษม 48

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ