จัดสวนสวยได้ ด้วยต้นไม้ 3 ระดับ

จัดสวนในบ้านด้วยแนวคิดต้นไม้ 3 ระดับ

จัดสวนในบ้านด้วยแนวคิดต้นไม้ 3 ระดับ

"ต้นไม้และสวน" ที่ให้มากกว่าความสวยงาม แต่พื้นที่สีเขียวรอบรั้วบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เราไม่ได้เตรียมเพียงเพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่ยังหมายถึงความร่มรื่น ที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนในบ้าน และยังเป็นเสมือนผู้ช่วยบันทึกความทรงจำดีๆ ที่พร้อมเติบโตไปด้วยกัน กับผู้อยู่อาศัยทุกคน

เพราะเห็นความสำคัญของพื้นที่สีเขียวเช่นนี้ การจัดสวนในบ้านสร้างเสร็จก่อนขายทุกหลังของแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จึงถูกออกแบบให้ถูกต้องตามหลักภูมิสถาปัตย์ คำนึงถึงประโยชน์และเพื่อให้เกิดความเหมาะสมสูงสุด ด้วย แนวคิดต้นไม้ 3 ระดับ โดยกำหนดให้

- ต้นไม้ใหญ่บังแดด ให้ร่มเงา

- ต้นไม้ระดับกลาง เป็นแนวพราง และสร้างอาณาเขตความเป็นส่วนตัว

- ต้นไม้พุ่มเตี้ย หรือไม้คลุมดิน ให้ความสดชื่นสวยงาม และ รักษาอุณหภูมิความเย็นรอบๆ บ้าน กับทั้งกันดินกระเด็นเปื้อนผนังบ้าน เมื่อรดน้ำต้นไม้

นอกจากนี้ ต้นไม้ทุกต้น ยังจะถูกติดป้ายชื่อสายพันธุ์ เพื่อให้ลูกบ้านสามารถดูแลรักษา ต้นไม้เหล่านี้ ให้อยู่คู่กับบ้านไปได้อีกนาน ในอนาคตอีกด้วย

จัดสวนในบ้านด้วยแนวคิดต้นไม้ 3 ระดับ

จัดสวนในบ้านด้วยแนวคิดต้นไม้ 3 ระดับ

จัดสวนในบ้านด้วยแนวคิดต้นไม้ 3 ระดับ

ภาพถ่ายสถานที่จริง: โครงการบ้านชัยพฤกษ์บ้านพฤกษ์ลดา จากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ