รวมข้อสงสัยที่คนอยากมีบ้านแฝด บ้านคู่ต้องรู้!

อยากซื้อบ้านแฝด ต้องรู้อะไรบ้าง? รวมข้อสงสัยก่อนซื้อบ้านแฝด หรือบ้านคู่

ซื้อบ้านคู่


ชวนไขข้อสงสัยและทำความเข้าใจกฎหมายบ้านแฝด บ้านคู่ที่ควรทราบในวันที่ต้องการต่อเติมหรือปรับปรุงบ้านในอนาคต มีอะไรบ้างไปดูกัน 


ซื้อบ้านแฝด

บ้านคู่ บ้านแฝด anya


ตามกฎหมายบ้านแฝด บ้านคู่ ได้ให้ความหมายของคำว่า “บ้านแฝด” ไว้ว่า…

เป็นอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยก่อสร้างติดต่อกัน 2 บ้าน มีผนังแบ่งอาคารเป็นบ้าน มีที่ว่างระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดิน กับตัวอาคารด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างของแต่ละบ้าน และมีทางเข้าออกของแต่ละบ้านแยกจากกันเป็นสัดส่วน 


Q&A อยากรู้เรื่องบ้านแฝด บ้านคู่ วันนี้ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีข้อมูลมาช่วยตอบทุกข้อสงสัย

Q : กฎหมายบ้านแฝดถูกกำหนดให้มีขนาดที่ดินเท่าไหร่? 

A : ขนาดที่ดินไม่ต่ำกว่า 35 ตารางวา แต่ไม่เกิน 50 ตารางวา ความกว้างที่ดินไม่ต่ำกว่า 16 เมตร โดยแบ่งข้างละ 8 เมตร


Q : รูปแบบของบ้านแฝดสองชั้นเป็นอย่างไร? 

A : บ้านแฝด หรือบ้านคู่ 2 ชั้นจะมีลักษณเด่นที่สามารถสังเกตได้ ดังนี้ 

 1. บ้านแฝด หรือบ้านคู่มักจะมีการออกแบบตัวบ้านทั้ง 2 หลังเหมือนกันที่เชื่อมติดกันด้วยส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 2. บ้านแต่ละหลังจะต้องมีความกว้างขั้นต่ำ 8 เมตร และจะมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 35 ตารางวา 

 3. บ้านแฝด หรือบ้านคู่จะสร้างได้สูงสุดไม่เกิน 3 ชั้น 


Q : ข้อกำหนดตามกฎหมายบ้านแฝดกำหนดระยะถอยร่นของอาคารไว้เท่าไหร่? 

A :  ที่ว่างและระยะร่นของบ้านแฝด บ้านคู่ จะต้องมีระยะร่นด้านหน้าไม่น้อยกว่า 3 ม. ด้านหลังไม่น้อยกว่า 2 ม. ด้านข้างต้องมีที่ว่างกว้างไม่น้อยกว่า 2 ม.


ส่วนกลางบ้านคู่

พื้นที่สีเขียวบ้านคู่


Q : บ้านแฝดมีกี่แบบ? 

A :  ลักษณะเด่นของบ้านแฝด หรือบ้านคู่ จะมีผนังส่วนใดส่วนหนึ่งของบ้านติดกัน หรือใกล้กันอยู่เสมอ ซึ่งการดีไซน์บ้านแฝด บ้านคู่ ในปัจจุบันนั้นเราแบ่งรูปแบบออกเป็น 4 แบบ ดังต่อไปนี้ 

 1. บ้านแฝด หรือบ้านคู่ที่มีผนังติดกัน หรือใช้ผนังร่วมกัน เป็นการออกแบบที่พบเห็นได้มากที่สุด สามารถใช้งานพื้นที่ภายในได้อย่างเต็มพื้นที่ และแยกพื้นที่ใช้งานได้อย่างเป็นส่วนตัว 

 2. บ้านแฝด หรือบ้านคู่ ที่ใช้ผนังห้องร่วมกัน เป็นการออกแบบโดยสร้างห้องคั่นกลางระหว่างบ้าน 2 หลัง อาจเป็นห้องน้ำ ห้องเก็บของ หรือห้องครัวที่ต้องใช้ผนังห้องร่วมกันนั่นเอง

 3. บ้านแฝด หรือบ้านคู่ ที่ใช้คานบ้านร่วมกัน โดยเป็นการออกแบบให้ตัวบ้านทั้ง 2 หลังอยู่ห่างกันแต่เชื่อมกันด้วยคานด้านบน เป็นการออกแบบที่เพิ่มพื้นที่ใช้งานและสร้างความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น 

 4. บ้านแฝด บ้านคู่ที่ใช้คานพื้นบ้านใต้ดินเชื่อมติดกัน เป็นลักษณะที่ส่วนตัวบ้านที่พ้นดินขึ้นมานั้นไม่มีส่วนใดที่เชื่อมติดกันเลย แต่จะใช้คานชั้นใต้ติดร่วมกัน ซึ่งบ้านแฝด หรือบ้านคู่แบบนี้จะมีพื้นที่บ้านมากที่สุดจากทุกแบบQ : หากต้องการต่อเติมหรือดัดแปลงบ้านแฝด หรือบ้านคู่ ตามกฏหมายควบคุมอาคาร ต้องทำอย่างไร ?

A : การต่อเติมบ้านขอแบ่งเป็น 2 กรณี คือ 

 1. การขอต่อเติมบ้านแบบที่ไม่ต้องขออนุญาต 

 • การปรับเปลี่ยนเนื้อที่ของพื้นชั้นใดชั้นหนึ่งรวมกัน ไม่เกิน 5 ตารางเมตร และไม่มีการเพิ่มลดเสาหรือคาน การปรับเปลี่ยนเนื้อที่ของหลังคารวมกัน ไม่เกิน 5 ตารางเมตร และไม่มีการเพิ่มลดเสาหรือคาน

 • การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคารโดยใช้วัสดุ ขนาด จำนวน และชนิดเดียวกับของเดิม

 • การต่อเติมปรับเปลี่ยนเนื้อที่ส่วนหนึ่งในบ้านที่ไม่ใช่โครงสร้างอาคาร และไม่เพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างเกิน 10% ของอาคารเดิม 

 • การเปลี่ยนส่วนใดส่วนหนึ่งภายในบ้านที่ไม่ใช่โครงสร้างอาคาร โดยใช้วัสดุชนิดเดียวกับของเดิม หรือวัสดุชนิดอื่นที่ไม่ได้เพิ่มน้ำหนักให้โครงสร้างอาคารเดิมเกิน 10% 


 1. การขอต่อเติมที่ต้องขออนุญาตก่อน 

หากต้องการดัดแปลง ต่อเติมอาคาร หรือตัวบ้านในพื้นที่เกินกว่า 5 ตารางเมตร และต้องการใช้วัสดุที่แตกต่างไปจากเดิม ควรยื่นขอแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารตามขั้นตอน โดยติดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในพื้นที่เช่น ถ้าบ้านอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ สามารถดำเนินเรื่องผ่านสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครฯ เป็นต้น Q : ตามกฎหมายบ้านแฝด หรือบ้านคู่ สามารถสร้างได้สูงสุดและยาวสุดเท่าไหร่ ?

A : ตามกฎหมายควบคุมอาคาร บ้านแฝด หรือบ้านคู่สามารถสร้างได้สูงสุดไม่เกิน 3 ชั้น (ชั้นลอยไม่นับเป็นชั้น) และสร้างได้ยาวสุดไม่เกิน 24 ม. 

Q : บ้านแฝด หรือบ้านคู่ เหมาะกับใคร ? 

A : ดีไซน์ของบ้านแฝด หรือบ้านคู่ ในปัจจุบันได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยปรับเปลี่ยนให้ตัวบ้านมีความเป็นส่วนตัวและให้ความคล้ายคลึงกับบ้านเดี่ยวมากขึ้น นอกจากนี้ราคาของบ้านแฝดยังจับต้องได้มากกว่าในแง่ของความพร้อมทางการเงิน ซึ่งถือว่าตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อบ้านแต่มีงบค่อนข้างจำกัดนั่นเอง ดังนั้น ก่อนคุณจะตัดสินใจซื้อบ้านแฝด หรือบ้านคู่ นอกจากดีไซน์ที่สวยงามพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานที่ทันสมัยแล้ว ในส่วนของข้อกฎหมายบ้านแฝด บ้านคู่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อควรรู้ หากในอนาคตอยากต่อเดิมบ้านจะได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง 

หากคุณกำลังมองหาโครงการบ้านแฝด บ้านคู่ ขอแนะนำโครงการบ้านแฝด พร้อมอยู่จากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ หลากหลายดีไซน์และฟังชันก์ครบสามารถเลือกสรรได้ตรงตามไลฟ์สไตล์ เตรียมความพร้อมทั้งบ้านพร้อมอยู่ และสภาพโครงการที่สวยสมบูรณ์ในสังคมบ้านคุณภาพ พบบ้านแฝด บ้านคู่ จากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกโครงการได้ที่ https://www.lh.co.th/th/search/duohome 


เข้าชมโครงการได้ทุกวันในเวลา 9.00 - 17.30 น.

ติดต่อสอบถามโทร 1198


ข้อมูลอ้างอิง จาก สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

https://asa.or.th/wp-content/uploads/2020/03กฎกระทรวงฉบับที่-55-ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร-พ.ศ.-2522.pdf.
ข้อมูลการขออนุญาตต่อเติมบ้านจาก พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (พ.ศ. 2522) 

https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/elaw_parcy/ewt_dl_link.php?nid=1735 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ