LH LIVING TIPS

ห้องน้ำ ห้องเล็กแต่ความสำคัญใหญ่

แม้เทียบขนาดกันแล้ว ห้องน้ำ จะเป็นห้องเล็กกว่าห้องอื่นๆ ในบ้าน แต่ก็เรียกได้ว่า เป็นส่วนที่ถูกใช้งานบ่อยและหนักที่สุด

ภายใต้แนวคิดบ้านสบาย ของ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เราจึงออกแบบห้องน้ำ โดยใส่ใจหลักสุขอนามัยที่ดีของผู้อยู่อาศัยเป็นสำคัญ ด้วยการ แยกส่วนเปียก-แห้ง ชัดเจน มีการระบายอากาศที่ดี มีช่องเปิดรับแสงธรรมชาติ ให้ห้องน้ำโปร่งโล่ง ไม่อับชื้น และช่วยฆ่าเชื้อโรค ช่วยลดมลพิษภายในห้องน้ำ รวมถึงช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะ ห้องน้ำ... แม้จะเป็นเรื่องของห้องเล็กๆ แต่เราก็ไม่ลืมใส่ใจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของผู้อยู่อาศัยค่ะ

ห้องน้ำบ้านแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ห้องน้ำบ้านแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ห้องน้ำบ้านแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ห้องน้ำบ้านแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ภาพถ่ายสถานที่จริงโครงการ: บ้านพฤกษ์ลดา, บ้านมัณฑนา และทาวน์โฮม The Landmark จากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ