LH LIVING TIPS

Wall-Less Pleasure ไอเดียแต่งบ้านให้ดูโปร่งสบาย

ไอเดียแต่งบ้านด้วยกระจกบานกว้าง จากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ไอเดียแต่งบ้านง่ายๆให้บ้านดูโปร่ง โล่ง สบาย แค่เปลี่ยนจากพาร์ติชั่น หรือประตูและกำแพงทึบๆ มาเป็น “กระจกใสบานใหญ่” หรือ “บานประตูกระจก” ตกแต่งและแบ่งพื้นที่ต่างๆ ภายในบ้านแทนได้เช่นกันค่ะ
นอกจากจะทำให้บรรยากาศของบ้านโดยรวมดูกว้าง ปลอดโปร่ง และไม่อึดอัดแล้ว ไอเดียการจัดสรรพื้นที่ด้วยกระจกใสแบบนี้  ยังทำให้บ้านกลายเป็นบ้านมากขึ้น เพราะช่วยทำให้พื้นที่ในส่วนต่างๆ รู้สึกเชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียวกัน และยังดูเป็นสัดส่วน และโมเดิร์นขึ้นด้วย  และยังช่วยทำให้บ้านดูกว้าง และมีอากาศถ่ายเท อยู่สบายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ

ไอเดียแต่งบ้านด้วยกระจกบานกว้าง จากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ไอเดียแต่งบ้านด้วยกระจกบานกว้าง จากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ไอเดียแต่งบ้านด้วยกระจกบานกว้าง จากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ภาพถ่ายสถานที่จริง: โครงการบ้านพฤกษ์ลดา , บ้านชัยพฤกษ์ จากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ