กู้ซื้อบ้านหลังแรกต้องเตรียมตัวอย่างไรให้เวิร์คที่สุด

ซื้อบ้านหลังแรกตอนไหน... อายุเท่าไหร่เวิร์คที่สุด

อยากมีบ้านหลังแรก แต่ต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะซื้อบ้านได้ ? เพราะแม้จะมีเงินสดพร้อมจ่ายอยู่ข้างกาย แต่การซื้อบ้านยังถือเป็นทรัพย์สินชิ้นใหญ่ นอกจากความมั่นคงทางการเงิน ยังต้องเช็กเงื่อนไขอื่นๆ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อบ้านอย่างละเอียดรอบคอบ 

เพราะ “บ้าน” คือ ภาระผูกพันกันในระยะยาว แต่ก็ยังเป็นหนึ่งในความฝันที่ใครหลายคนอยากมีไว้ครอบครอง เมื่อการซื้อบ้านถือเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงทั้งวันนี้และอนาคต การตัดสินใจซื้อบ้านหลังแรกจึงนับเป็น “โอกาส” สำหรับผู้ที่มี “ความพร้อม” มากที่สุด โดยมี 3 เงื่อนไขหลักที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้ธนาคารพร้อมปล่อยสินเชื่อบ้านได้ง่ายขึ้น ทั้งยังเป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อบ้านหลังแรกร่วมด้วยได้ ดังนี้

ซื้อบ้านหลังแรกตอนไหน

  • เงื่อนไขที่ 1: อายุ

ใครว่าอายุกับการซื้อบ้านไม่สำคัญ ? เพราะยิ่งอายุมากขึ้น ระยะเวลาการผ่อนส่งบ้านก็จะยิ่งสั้นลง ซึ่งแน่นอนว่าหลายๆ คนอาจต้องการระยะเวลาผ่อนส่งนานๆ เพื่อหวังควบคุมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่พร้อมงอกเงยในอนาคต หากถามว่าอายุเท่าไหร่ซื้อบ้านได้ หรือซื้อบ้านหลังแรกช่วงไหนเหมาะสมที่สุด เราสามารถคำนวณจำนวนเงินที่ต้องผ่อนต่อเดือนเบื้องต้นได้ ด้วยสูตรคำนวณอายุที่สามารถกู้ซื้อบ้านได้ คือ


[ จำนวนปีที่สามารถกู้ได้ = 65 – อายุของผู้กู้ ]


โดยตัวเลข 65 ก็มาจากช่วงอายุวัยเกษียณพื้นฐาน ซึ่งเป็นช่วงที่สิ้นสุดวัยทำงานอย่างสมบูรณ์ อายุเท่าไหร่ซื้อบ้านได้ ขอแนะนำว่าควรเป็นช่วงอายุไม่เกิน 35 ปี เพราะนอกจากจะมีระยะเวลาผ่อนบ้านมากขึ้นแล้ว ยังมีผลต่ออัตราผ่อนต่อเดือนให้ไม่สูงมากเกินไปด้วย


  • เงื่อนไขที่ 2: รายได้

เมื่อคำนวณเงื่อนไขด้านอายุผ่านไปรายได้จะต้องเข้าเกณฑ์ด้วยเช่นกัน เพราะรายได้ยังมีความสัมพันธ์กับวงเงินที่จะได้รับอนุมัติวงเงินจากธนาคาร รายได้ “ยิ่งมาก” วงเงินที่ธนาคารจะอนุมัติก็จะ “ยิ่งสูง” โดยวงเงินสินเชื่อปกติที่ธนาคารประเมินหลักทรัพย์ได้จะอยู่ที่ประมาณ 70-95% 


ตารางวงเงินการซื้อบ้านหลังแรก

ภาพตารางแสดงวงเงินกู้ซื้อบ้านหลังแรก

(คิดที่ภาระสูงสุด 70% ของรายได้รวม กรณีไม่มีภาระอื่น)


[ ยกตัวอย่าง ] 

นาย A มีรายได้ 20,000 บาท/เดือน ต้องการกู้ซื้อบ้าน 30 ปี (โดยอัตราผ่อนจะอยู่ที่ ล้านละ 6,400 บาท/เดือน*) นาย A ไม่มีภาระอย่างอื่น 

คำนวณวงเงินกู้ที่จะได้รับอนุมัติ

(20,000 x 70%) / 6,400 = 2.19 ล้านบาท

ดังนั้น นาย A จะได้รับวงเงินกู้สูงสุด 2.19 ล้านบาท โดยประมาณการ เป็นต้น (*อัตราผ่อนล้านละ 6,400 บาท/เดือน : อ้างอิงจากดอกเบี้ยของ ธนาคาร LH Bank ณ วันที่ 5 ก.พ. 2563 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.9%, ปีที่3 MRR -4.85, ปีที่4 เป็นต้นไป MRR -2.25)


  • เงื่อนไขที่ 3: ภาระหนี้สิน

อีกหนึ่งเงื่อนไขสำคัญก่อนตัดสินใจซื้อบ้านหลังแรก ทางธนาคารจะทำการตรวจสอบประวัติทางการเงินย้อนหลังของคุณผ่าน “เครดิตบูโร” เพื่อประเมินภาระหนี้สินที่คุณมีอยู่ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ประวัติการติด Blacklist ประวัติการชำระล่าช้า และ สถานะการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ยิ่งหากคุณมีภาระหนี้สินอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น รถยนต์และบัตรเครดิต วงเงินที่ธนาคารจะอนุมัติในการกู้ซื้อบ้านก็จะลดลงไปด้วยเช่นกัน

[ ยกตัวอย่าง ]

นาย A กู้ซื้อบ้าน 30 ปี (อัตราผ่อนล้านละ 6,800 บาท/เดือน*) รายได้ 20,000 บาท มีผ่อนรถยนต์ 5,000 บาท/เดือน 


คำนวณรายได้หักภาระ (20,000 x 70%) – 5,000 = 9,000 บาท

นำรายได้คำนวนวงเงินกู้ 9,000 / 6,800= 1.3 ล้านบาท

 ดังนั้น นาย A จะได้รับวงเงินกู้สูงสุด 1.3 ล้านบาท โดยประมาณการ เป็นต้น


อ่านมาถึงตรงนี้... ถ้าใครที่ยังอายุน้อย รายได้มั่นคง และภาระหนี้สินเบาบาง... การมีบ้านหลังแรกคงไม่ใช่เรื่องยาก แต่อย่าลืมคิดคำนวณก่อนตัดสินใจซื้อบ้านหลังแรกตามเงื่อนไขอย่างรอบคอบ สำหรับใครที่คิดจะซื้อบ้าน ขอแนะนำ 9 โครงการบ้านทาวน์โฮมไม่เกิน 3 ล้าน พร้อมตอบรับตามมาตรการรัฐ ในการลดค่าโอน 0.01% จากปกติที่คิดค่าธรรมเนียมการโอน 2% ของราคาอสังหาริมทรัพย์ และค่าจดจำนอง 0.01% จากปกติที่คิดค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1% ของยอดกู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ มาตรการนี้สำหรับการซื้อบ้านกับผู้จัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน และทำการโอนพร้อมจดจำนอง ซึ่งขยายเวลามาตรการจนถึงสิ้นปี 65 เท่านั้น


รายละเอียดโครงการบ้านบ้านทาวน์โฮมไม่เกิน 3 ล้านแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ที่เข้าร่วมมาตรการ

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ