รวมโครงการ บ้านคู่บนถนนราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า-ศาลายา จาก แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

พบบ้านคู่ (Duo Home) 2 โครงการ ที่น่าสนใจบนทำเล ราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า-ศาลายา