website-pro/house-serie/bdbf7a92-0aae-4567-9386-d8b6404dc0c1/Logo/20190222991804639
แบบบ้าน C-Combine
หมายเลขแปลง 00B04

ลักษณะแปลงที่ดิน

Special price หลังสุดท้ายที่ดินกว้าง แปลงมุมใกล้สวน แบบบ้านรุ่นใหม่พร้อมห้องน้ำส่วนตัวทุกห้องนอนและห้องนอนด้านล่าง รับสิทธิพิเศษอัตราผ่อนต่ำสบายๆ 3 ปี
ราคา 5.99 ล้านบาท

ข้อมูลแบบบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 140
ตร.ม.
ขนาดที่ดิน 62
ตร.วา
ห้องนอน 3
ห้อง
ห้องน้ำ 3
ห้อง
ที่จอดรถ 2
คัน

รายละเอียดอื่นๆ

  • ระบบสัญญาณกันขโมย
  • ระบบกำจัดปลวก
  • ตกแต่งห้องน้ำ พร้อมสุขภัณฑ์อัตโนมัติ
  • ครัวไทย
  • แทงค์น้ำ/ปั๊มน้ำ
  • ตกแต่งพื้นภายใน
  • ตกแต่งสวนภายนอกบ้าน

แบบแปลนบ้าน

ตารางและเงื่อนไขพอสังเขป

แบบบ้าน
C-Combine
ขนาดที่ดิน
62 ตร.วา
ราคา
5,990,000 บาท
ดาวน์ 5%
300,000 บาท
เงินจอง
50,000 บาท
ทำสัญญา
250,000 บาท
เงินโอน
5,690,000 บาท
ผ่อนเริ่มต้น/เดือน
20,000 บาท
ดอกเบี้ย%
2.99 %
ปี
30 ปี
  • *กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขและราคากับทางโครงการอีกครั้ง
  • **อัตราดอกเบี้ย กรุณาตรวจสอบกับธนาคารที่ใช้บริการอีกครั้ง
  • ***อัตราผ่อนต่ำ ล้านล่ะ 3500 3 ปี