ชมบ้านพร้อมขายแปลงอื่นๆ เพิ่มเติม
 • Grandiose หมายเลขแปลง J3
 • ADELIO หมายเลขแปลง D3
 • ATANASIO หมายเลขแปลง J2
 • AUREO หมายเลขแปลง C6

ข้อมูลแบบบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 409 ตร.ม
ขนาดที่ดิน 183 ตร.วา
ที่จอดรถ 3 คัน
ห้องนอน 4 ห้อง
ห้องน้ำ 5 ห้อง
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง
ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง
ห้องพระ 1 ห้อง
ห้องรับแขก 1 ห้อง
ห้องเอนกประสงค์ 1 ห้อง
มุมพักผ่อนส่วนตัว 1 มุม

รายละเอียดอื่นๆ

 • ตกแต่งห้องน้ำ พร้อมสุขภัณฑ์
 • ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 • ผนังบุวอลล์เปเปอร์
 • ครัวไทย
 • ตกแต่งห้องน้ำ พร้อมสุขภัณฑ์อัจฉริยะ
 • นวัตกรรม Air Plus
 • ระบบสัญญาณกันขโมย
 • ตกแต่งสวนภายนอกบ้าน
 • ตกแต่งพื้นภายใน
 • แทงค์น้ำ/ปั๊มน้ำ
 • ครัวไทยพร้อมเฟอร์นิเจอร์
 • ตกแต่งห้องน้ำ พร้อมสุขภัณฑ์อัตโนมัติ
 • ระบบกำจัดปลวก
 • ประตูรั้วรีโมท

แบบแปลนบ้าน

 • Foyer โถงทางเข้า
 • ห้องรับแขกขนาดใหญ่ออกแบบให้แยกส่วนจากทางเข้าหลัก เป็นส่วนตัว
 • ส่วนทางอาหารเชื่อมต่อส่วนเตรียมอาหาร
 • ส่วนเตรียมอาหารแบบ lsland Pantry
 • ห้องนอนล่างขนาดใหญ่พร้อมห้องน้ำส่วนตัว
 • ห้องน้ำ Powder Room
 • ครัวไทยแยกทางเข้าพร้อมพื้นที่วางเครื่องซักผ้า ระบายอากาศได้ดี
 • ห้องนอนแม่บ้านพร้อมห้องน้ำ
 • ที่จอดรถ 3 คัน
 • พิเศษ เพิ่มระเบียงด้านข้าง
  หมายเหตุ: ตัวเลขขนาดในแปลนเป็นระยะโดยประมาณ รายละเอียดของแปลนและแบบบ้านนี้เพื่อเป็นแนวทางพิจารณา ท่านสามารถดูรายละเอียดของบ้านหลังจริง ณ โครงการ บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
 • ห้องนอนใหญ่ออกแบบให้มีความพิเศษมากขึ้นด้วยห้องอเนกประสงค์ขนาดใหญ่
 • ห้องน้ำห้องนอนใหญ่สะอาดสว่างสดใสด้วยแสงธรรมชาติผ่านบานหน้าต่างกระจกใสแต่ยังคงความเป็นส่วนตัวด้วยผนังกันสายตาจากภายนอก เชื่อมต่อห้อง Walk-in Closet ขนาดใหญ่
 • ทุกห้องนอนมีห้องน้ำส่วนตัว
 • ห้องนอน 2 ขนาดใหญ่พร้อมส่วนตกแต่งตัวและระเบียงในร่มส่วนตัว
 • ห้องนอน 3 ขนาดใหญ่พร้อมส่วนแต่งตัว
 • ห้องน้ำชั้นบนแยกส่วนเปียกส่วนแห้ง ด้วยฉากกั้นกระจกนิรภัย
 • ส่วนอเนกประสงค์ชั้นบน
 • ห้องพระ
 • บันไดรูปแบบพิเศษ มีสไตล์พร้อมรายละเอียดเฉพาะตัว
  หมายเหตุ: ตัวเลขขนาดในแปลนเป็นระยะโดยประมาณ รายละเอียดของแปลนและแบบบ้านนี้เพื่อเป็นแนวทางพิจารณา ท่านสามารถดูรายละเอียดของบ้านหลังจริง ณ โครงการ บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.

ตารางและเงื่อนไขพอสังเขป

คำนวณค่าผ่อนบ้าน
แบบบ้าน ขนาดที่ดิน ราคา ดาวน์ 20 % เงินจอง ทำสัญญา เงินโอน ผ่อนเริ่มต้น/เดือน ดอกเบี้ย% ปี
ADELIO 183 ตร.วา 51,000,000 บาท 10,200,000 บาท 1,000,000 บาท 9,200,000 บาท 40,800,000 บาท 236,000 บาท 2.99 % 30 ปี

* กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขและราคากับทางโครงการอีกครั้ง
** อัตราดอกเบี้ย กรุณาตรวจสอบกับธนาคารที่ใช้บริการอีกครั้ง

ภาพ 360 องศา

ชมบ้านพร้อมขายแปลงอื่นๆ เพิ่มเติม
 • Grandiose หมายเลขแปลง J3
 • ADELIO หมายเลขแปลง D3
 • ATANASIO หมายเลขแปลง J2
 • AUREO หมายเลขแปลง C6
< หน้าข้อมูลโครงการ