ชมบ้านพร้อมขายแปลงอื่นๆ เพิ่มเติม
 • ADELIO หมายเลขแปลง C7
 • Grandiose หมายเลขแปลง J3
 • ADELIO หมายเลขแปลง D3
 • ATANASIO หมายเลขแปลง J2

ข้อมูลแบบบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 383 ตร.ม
ขนาดที่ดิน 172 ตร.วา
ที่จอดรถ 3 คัน
ห้องนอน 4 ห้อง
ห้องน้ำ 5 ห้อง
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง
ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง
ห้องพระ 1 ห้อง
ห้องรับแขก 1 ห้อง
ห้องเอนกประสงค์ 1 ห้อง

รายละเอียดอื่นๆ

 • ตกแต่งห้องน้ำ พร้อมสุขภัณฑ์
 • ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 • ผนังบุวอลล์เปเปอร์
 • ครัวไทย
 • ตกแต่งห้องน้ำ พร้อมสุขภัณฑ์อัตโนมัติ
 • ระบบกำจัดปลวก
 • ประตูรั้วรีโมท
 • ตกแต่งสวนภายนอกบ้าน
 • ตกแต่งพื้นภายใน
 • แทงค์น้ำ/ปั๊มน้ำ
 • ครัวไทยพร้อมเฟอร์นิเจอร์
 • นวัตกรรม Air Plus
 • ระบบสัญญาณกันขโมย

แบบแปลนบ้าน

 • Foyer โถงทางเข้า
 • ห้องรับแขกขนาดใหญ่ออกแบบให้แยกส่วนจากทางเข้าหลัก เป็นส่วนตัว
 • ส่วนทางอาหารเชื่อมต่อส่วนเตรียมอาหาร
 • ส่วนเตรียมอาหารแบบ lsland Pantry
 • ห้องนอนล่างขนาดใหญ่พร้อมห้องน้ำส่วนตัว
 • ห้องน้ำ Powder Room
 • ครัวไทยแยกทางเข้าพร้อมพื้นที่วางเครื่องซักผ้า ระบายอากาศได้ดี
 • ที่จอดรถ 3 คัน
  หมายเหตุ: ตัวเลขขนาดในแปลนเป็นระยะโดยประมาณ รายละเอียดของแปลนและแบบบ้านนี้เพื่อเป็นแนวทางพิจารณา ท่านสามารถดูรายละเอียดของบ้านหลังจริง ณ โครงการ บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
 • ห้องนอนใหญ่ออกแบบให้มีห้อง Walk-in Closet ขนาดใหญ่
 • ห้องน้ำห้องนอนใหญ่สะอาดสว่างสดใสด้วยแสงธรรมชาติผ่านบานหน้าต่างกระจกใสแต่ยังคงความเป็นส่วนตัวด้วยผนังกันสายตาจากภายนอก
 • ทุกห้องนอนมีห้องน้ำส่วนตัว
 • ห้องนอน 2 ขนาดใหญ่พร้อมส่วนตกแต่งตัวและระเบียงในร่มส่วนตัว
 • ห้องนอน 3 ขนาดใหญ่พร้อมส่วนแต่งตัว
 • ห้องน้ำชั้นบนแยกส่วนเปียกส่วนแห้ง ด้วยฉากกั้นกระจกนิรภัย
 • ส่วนอเนกประสงค์ชั้นบน
 • ห้องพระ
 • บันไดรูปแบบพิเศษ มีสไตล์พร้อมรายละเอียดเฉพาะตัว
  หมายเหตุ: ตัวเลขขนาดในแปลนเป็นระยะโดยประมาณ รายละเอียดของแปลนและแบบบ้านนี้เพื่อเป็นแนวทางพิจารณา ท่านสามารถดูรายละเอียดของบ้านหลังจริง ณ โครงการ บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.

ตารางและเงื่อนไขพอสังเขป

คำนวณค่าผ่อนบ้าน
แบบบ้าน ขนาดที่ดิน ราคา ดาวน์ 20 % เงินจอง ทำสัญญา เงินโอน ผ่อนเริ่มต้น/เดือน ดอกเบี้ย% ปี
AUREO 172 ตร.วา 49,000,000 บาท 9,800,000 บาท 1,000,000 บาท 8,800,000 บาท 44,000,000 บาท 255,000 บาท 2.99 % 30 ปี

* กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขและราคากับทางโครงการอีกครั้ง
** อัตราดอกเบี้ย กรุณาตรวจสอบกับธนาคารที่ใช้บริการอีกครั้ง

ชมบ้านพร้อมขายแปลงอื่นๆ เพิ่มเติม
 • ADELIO หมายเลขแปลง C7
 • Grandiose หมายเลขแปลง J3
 • ADELIO หมายเลขแปลง D3
 • ATANASIO หมายเลขแปลง J2
< หน้าข้อมูลโครงการ