ชมบ้านพร้อมขายแปลงอื่นๆ เพิ่มเติม
 • Aumentar หมายเลขแปลง B8
 • Aumentar หมายเลขแปลง P7
 • Pulsera หมายเลขแปลง P4
 • Estrella หมายเลขแปลง O1
 • Pulsera หมายเลขแปลง B10

ข้อมูลแบบบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 784 ตร.ม
ขนาดที่ดิน 306 ตร.วา
ที่จอดรถ 4 คัน
ห้องนอน 5 ห้อง
ห้องน้ำ 7 ห้อง
ห้องทำงาน 1 ห้อง
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง
ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง
ห้องพระ 1 ห้อง
ห้องรับแขก 1 ห้อง

รายละเอียดอื่นๆ

 • ตกแต่งห้องน้ำ พร้อมสุขภัณฑ์
 • ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 • ผนังบุวอลล์เปเปอร์
 • ครัวไทย
 • ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ (แต่งเพิ่มพิเศษจากมาตรฐานที่มี เช่น แต่งเฟอร์ทั้งหลัง)
 • ตกแต่งห้องน้ำ พร้อมสุขภัณฑ์อัตโนมัติ
 • ระบบกำจัดปลวก
 • ประตูรั้วรีโมท
 • ตกแต่งสวนภายนอกบ้าน
 • ตกแต่งพื้นภายใน
 • แทงค์น้ำ/ปั๊มน้ำ
 • ครัวไทยพร้อมเฟอร์นิเจอร์
 • ตกแต่งห้องน้ำ พร้อมสุขภัณฑ์อัจฉริยะ
 • นวัตกรรม Air Plus
 • ระบบสัญญาณกันขโมย

แบบแปลนบ้าน

 • Great Room ส่วนรับแขกกว้างขวาง หรูหรา แวดล้อมด้วยธรรมชาติ โถงทางเข้าขนาดใหญ่แยกเป็นสัดส่วน พื้นที่พักอาศัยส่วนตัว
 • Courtyard ขนาดใหญ่ขนานห้องพักผ่อนล่าง ห้องอาหารขนาดใหญ่ และ Pantry เป็นโถงสำหรับทำกิจกรรมของครอบครัว
 • ติดตั้ง Furniture Built-in ส่วนเตรียมอาหารพร้อม Kitchen Appliances
 • แยกพื้นที่ซักอบรีดอย่างเป็นสัดส่วน
 • ห้องแม่บ้านพร้อมห้องน้ำ
 • ลิฟท์เชื่อมต่อกับพื้นที่บริเวณตัวบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สอย
 • ที่จอดรถ 4 คัน
  หมายเหตุ: ตัวเลขขนาดในแปลนเป็นระยะโดยประมาณ รายละเอียดของแปลนและแบบบ้านนี้เพื่อเป็นแนวทางพิจารณา ท่านสามารถดูรายละเอียดของบ้านหลังจริง ณ โครงการ บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
 • 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ต่อเนื่อง Double Volume จากชั้นล่าง
 • ทุกห้องนอนกว้างขวาง มีห้องน้ำส่วนตัว และส่วน Walk-in Closet
  หมายเหตุ: ตัวเลขขนาดในแปลนเป็นระยะโดยประมาณ รายละเอียดของแปลนและแบบบ้านนี้เพื่อเป็นแนวทางพิจารณา ท่านสามารถดูรายละเอียดของบ้านหลังจริง ณ โครงการ บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
 • Penthouse Master Bedroom ออกแบบพิเศษพร้อมพื้นที่อเนกประสงค์ สำหรับพักผ่อนหรือทำงาน เชื่อมต่อระเบียงขนาดใหญ่
 • ห้องแต่งตัวพร้อม Walk-in Closet แยกเป็นสัดส่วน เชื่อมต่อห้องน้ำส่วนตัวขนาดใหญ่แยกส่วนเปียกส่วนแห้ง ด้วยฉากกั้นกระจกนิรภัย
 • ห้องพระแยกส่วนในมุมสงบส่วนตัว
  หมายเหตุ: ตัวเลขขนาดในแปลนเป็นระยะโดยประมาณ รายละเอียดของแปลนและแบบบ้านนี้เพื่อเป็นแนวทางพิจารณา ท่านสามารถดูรายละเอียดของบ้านหลังจริง ณ โครงการ บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.

ตารางและเงื่อนไขพอสังเขป

คำนวณค่าผ่อนบ้าน
แบบบ้าน ขนาดที่ดิน ราคา ดาวน์ 20 % เงินจอง ทำสัญญา เงินโอน ผ่อนเริ่มต้น/เดือน ดอกเบี้ย% ปี
Estrella 306 ตร.วา 160,000,000 บาท 32,000,000 บาท 1,000,000 บาท 31,000,000 บาท 128,000,000 บาท 870,000 บาท 3.1 % 30 ปี

* กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขและราคากับทางโครงการอีกครั้ง
** อัตราดอกเบี้ย กรุณาตรวจสอบกับธนาคารที่ใช้บริการอีกครั้ง

ภาพ 360 องศา

ชมบ้านพร้อมขายแปลงอื่นๆ เพิ่มเติม
 • Aumentar หมายเลขแปลง B8
 • Aumentar หมายเลขแปลง P7
 • Pulsera หมายเลขแปลง P4
 • Estrella หมายเลขแปลง O1
 • Pulsera หมายเลขแปลง B10
< หน้าข้อมูลโครงการ