ชมบ้านพร้อมขายแปลงอื่นๆ เพิ่มเติม
 • Gracious หมายเลขแปลง 02G01
 • Primus หมายเลขแปลง 00G01
 • Grandeur หมายเลขแปลง 02H07
 • Gracious หมายเลขแปลง 02H09
 • Grandeur-B หมายเลขแปลง 02G03
 • Grandeur หมายเลขแปลง 02H05

ข้อมูลแบบบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 471 ตร.ม
ขนาดที่ดิน 164 ตร.วา
ที่จอดรถ 3 คัน
ห้องนอน 4 ห้อง
ห้องน้ำ 5 ห้อง
ห้องพักผ่อน 2 ห้อง
ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง
ห้องพระ 1 ห้อง

รายละเอียดอื่นๆ

 • ตกแต่งสวนภายนอกบ้าน
 • ตกแต่งพื้นภายใน
 • แทงค์น้ำ/ปั๊มน้ำ
 • ตกแต่งห้องน้ำ พร้อมสุขภัณฑ์อัตโนมัติ
 • ระบบกำจัดปลวก
 • ประตูรั้วรีโมท
 • ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 • ผนังบุวอลล์เปเปอร์
 • ครัวไทยพร้อมเฟอร์นิเจอร์
 • นวัตกรรม Air Plus
 • ระบบสัญญาณกันขโมย

แบบแปลนบ้าน

 • Single Detached Home with 471 sq.m. Usable Area.
 • 4 Bedrooms, 5 Bathrooms, 3 Slots Car Park, 1 Bedroom for Maid.
 • Semi-Outdoor Porch Area.
 • Double Living Area for Guest and Family.
 • Grand Design Connecting Space for Living, Dining and Pantry.
 • Pantry Island and Thai Kitchen.
  หมายเหตุ: ตัวเลขขนาดในแปลนเป็นระยะโดยประมาณ รายละเอียดของแปลนและแบบบ้านนี้เพื่อเป็นแนวทางพิจารณา ท่านสามารถดูรายละเอียดของบ้านหลังจริง ณ โครงการ บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
 • Master Bedroom with en-suite Jacuzzi and Walk-in Closet.
 • Superior Balcony Area.
 • Family Living Area and Prayer Room.
  หมายเหตุ: ตัวเลขขนาดในแปลนเป็นระยะโดยประมาณ รายละเอียดของแปลนและแบบบ้านนี้เพื่อเป็นแนวทางพิจารณา ท่านสามารถดูรายละเอียดของบ้านหลังจริง ณ โครงการ บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.

ตารางและเงื่อนไขพอสังเขป

คำนวณค่าผ่อนบ้าน
แบบบ้าน ขนาดที่ดิน ราคา ดาวน์ 20 % เงินจอง ทำสัญญา เงินโอน ผ่อนเริ่มต้น/เดือน ดอกเบี้ย% ปี
Forsythia 164 ตร.วา 42,000,000 บาท 8,400,000 บาท 1,000,000 บาท 7,400,000 บาท 33,600,000 บาท 205,000 บาท 3.1 % 30 ปี

* กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขและราคากับทางโครงการอีกครั้ง
** อัตราดอกเบี้ย กรุณาตรวจสอบกับธนาคารที่ใช้บริการอีกครั้ง

ชมบ้านพร้อมขายแปลงอื่นๆ เพิ่มเติม
 • Gracious หมายเลขแปลง 02G01
 • Primus หมายเลขแปลง 00G01
 • Grandeur หมายเลขแปลง 02H07
 • Gracious หมายเลขแปลง 02H09
 • Grandeur-B หมายเลขแปลง 02G03
 • Grandeur หมายเลขแปลง 02H05
< หน้าข้อมูลโครงการ