ชมบ้านพร้อมขายแปลงอื่นๆ เพิ่มเติม
 • Gracious หมายเลขแปลง 00G10 เลขที่9/234 หัวมุมทิศใ้ต้
 • Grandeur หมายเลขแปลง 04B01 เลขที่9/213 หัวมุมทิศเหนือ
 • Grandeur-B หมายเลขแปลง 04A02 เลขที่ 9/209 ทิศใต้แปลงกลาง
 • Grandeur หมายเลขแปลง 04B02 เลขที่9/212 ทิศเหนือแปลงกลาง

ข้อมูลแบบบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 620 ตร.ม
ขนาดที่ดิน 393 ตร.วา
ที่จอดรถ 3 คัน
ห้องนอน 4 ห้อง
ห้องน้ำ 5 ห้อง
ห้องทำงาน 1 ห้อง
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง
ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง
ห้องพระ 1 ห้อง
ห้องรับแขก 1 ห้อง

รายละเอียดอื่นๆ

 • ตกแต่งสวนภายนอกบ้าน
 • ตกแต่งพื้นภายใน
 • แทงค์น้ำ/ปั๊มน้ำ
 • ตกแต่งห้องน้ำ พร้อมสุขภัณฑ์อัตโนมัติ
 • ระบบกำจัดปลวก
 • ประตูรั้วรีโมท
 • สระว่ายน้ำ
 • ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 • ผนังบุวอลล์เปเปอร์
 • ครัวไทยพร้อมเฟอร์นิเจอร์
 • นวัตกรรม Air Plus
 • ระบบสัญญาณกันขโมย
 • ลิฟต์

แบบแปลนบ้าน

 • 4 Bedrooms, 5 Bathrooms, 3 Slots Car Plaza, 1 Bedroom for Maid
 • Pantry Island and Thai Kitchen
 • Grand Colonnade and Private Courtyard
 • Superior Connecting Dining and Living Area with Double Volume Foyer
 • Elderly Friendly Function i.e. Lift Area, Wheelchair Ramp, Junior Master Bedroom
 • Grand Staircase Decorated with Wrought Iron
  หมายเหตุ: ตัวเลขขนาดในแปลนเป็นระยะโดยประมาณ รายละเอียดของแปลนและแบบบ้านนี้เพื่อเป็นแนวทางพิจารณา ท่านสามารถดูรายละเอียดของบ้านหลังจริง ณ โครงการ บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
 • Penthouse Master bedroom with En-suite Jacuzzi and Working Area
 • Walk-in Closet Gallery
 • Superior Space Balcony Area
 • Minibar Area
  หมายเหตุ: ตัวเลขขนาดในแปลนเป็นระยะโดยประมาณ รายละเอียดของแปลนและแบบบ้านนี้เพื่อเป็นแนวทางพิจารณา ท่านสามารถดูรายละเอียดของบ้านหลังจริง ณ โครงการ บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.

ตารางและเงื่อนไขพอสังเขป

คำนวณค่าผ่อนบ้าน
แบบบ้าน ขนาดที่ดิน ราคา ดาวน์ 20 % เงินจอง ทำสัญญา เงินโอน ผ่อนเริ่มต้น/เดือน ดอกเบี้ย% ปี
Praisera 393 ตร.วา 160,000,000 บาท 32,000,000 บาท 31,000,000 บาท 1,000,000 บาท 128,000,000 บาท 845,000 บาท 3.4 % 30 ปี

* กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขและราคากับทางโครงการอีกครั้ง
** อัตราดอกเบี้ย กรุณาตรวจสอบกับธนาคารที่ใช้บริการอีกครั้ง

ภาพ 360 องศา

ชมบ้านพร้อมขายแปลงอื่นๆ เพิ่มเติม
 • Gracious หมายเลขแปลง 00G10 เลขที่9/234 หัวมุมทิศใ้ต้
 • Grandeur หมายเลขแปลง 04B01 เลขที่9/213 หัวมุมทิศเหนือ
 • Grandeur-B หมายเลขแปลง 04A02 เลขที่ 9/209 ทิศใต้แปลงกลาง
 • Grandeur หมายเลขแปลง 04B02 เลขที่9/212 ทิศเหนือแปลงกลาง
< หน้าข้อมูลโครงการ