ชมบ้านพร้อมขายแปลงอื่นๆ เพิ่มเติม
 • Grandeur หมายเลขแปลง 02H05
 • Gracious หมายเลขแปลง 02D03
 • Grandeur หมายเลขแปลง 00G09
 • Gracious หมายเลขแปลง 02G01
 • Forsythia หมายเลขแปลง 02K06

ข้อมูลแบบบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 620 ตร.ม
ขนาดที่ดิน 393 ตร.วา
ที่จอดรถ 3 คัน
ห้องนอน 4 ห้อง
ห้องน้ำ 5 ห้อง
ห้องทำงาน 1 ห้อง
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง
ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง
ห้องพระ 1 ห้อง
ห้องรับแขก 1 ห้อง

รายละเอียดอื่นๆ

 • ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 • ผนังบุวอลล์เปเปอร์
 • ครัวไทยพร้อมเฟอร์นิเจอร์
 • ระบบกำจัดปลวก
 • ประตูรั้วรีโมท
 • ตกแต่งพื้นภายใน
 • แทงค์น้ำ/ปั๊มน้ำ
 • ตกแต่งห้องน้ำ พร้อมสุขภัณฑ์อัจฉริยะ
 • ระบบสัญญาณกันขโมย

แบบแปลนบ้าน

 • 4 Bedrooms, 5 Bathrooms, 3 Slots Car Plaza, 1 Bedroom for Maid
 • Pantry Island and Thai Kitchen
 • Grand Colonnade and Private Courtyard
 • Superior Connecting Dining and Living Area with Double Volume Foyer
 • Elderly Friendly Function i.e. Lift Area, Wheelchair Ramp, Junior Master Bedroom
 • Grand Staircase Decorated with Wrought Iron
  หมายเหตุ: ตัวเลขขนาดในแปลนเป็นระยะโดยประมาณ รายละเอียดของแปลนและแบบบ้านนี้เพื่อเป็นแนวทางพิจารณา ท่านสามารถดูรายละเอียดของบ้านหลังจริง ณ โครงการ บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
 • Penthouse Master bedroom with En-suite Jacuzzi and Working Area
 • Walk-in Closet Gallery
 • Superior Space Balcony Area
 • Minibar Area
  หมายเหตุ: ตัวเลขขนาดในแปลนเป็นระยะโดยประมาณ รายละเอียดของแปลนและแบบบ้านนี้เพื่อเป็นแนวทางพิจารณา ท่านสามารถดูรายละเอียดของบ้านหลังจริง ณ โครงการ บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.

ตารางและเงื่อนไขพอสังเขป

คำนวณค่าผ่อนบ้าน
แบบบ้าน ขนาดที่ดิน ราคา ดาวน์ 20 % เงินจอง เงินโอน ผ่อนเริ่มต้น/เดือน ดอกเบี้ย% ปี
Praisera 393 ตร.วา 160,000,000 บาท 32,000,000 บาท 32,000,000 บาท 128,000,000 บาท 780,000 บาท 3.1 % 30 ปี

* กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขและราคากับทางโครงการอีกครั้ง
** อัตราดอกเบี้ย กรุณาตรวจสอบกับธนาคารที่ใช้บริการอีกครั้ง

ภาพ 360 องศา

ชมบ้านพร้อมขายแปลงอื่นๆ เพิ่มเติม
 • Grandeur หมายเลขแปลง 02H05
 • Gracious หมายเลขแปลง 02D03
 • Grandeur หมายเลขแปลง 00G09
 • Gracious หมายเลขแปลง 02G01
 • Forsythia หมายเลขแปลง 02K06
< หน้าข้อมูลโครงการ