ชมบ้านพร้อมขายแปลงอื่นๆ เพิ่มเติม
 • Glorious หมายเลขแปลง 02E03 เลขที่9/196 ทิศใ้ต้
 • Grandeur หมายเลขแปลง 02H07 เลขที่9/185 ทิศใต้
 • Grandeur-B หมายเลขแปลง 02G03 เลขที่ 9/198 ทิศใต้
 • Grandeur หมายเลขแปลง 00G09 เลขที่9/235 ทิศใต้

ข้อมูลแบบบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 1119 ตร.ม
ขนาดที่ดิน 458 ตร.วา
ที่จอดรถ 8 คัน
ห้องนอน 5 ห้อง
ห้องน้ำ 6 ห้อง
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง
ห้องคนรับใช้ 2 ห้อง
ห้องพระ 1 ห้อง
ห้องรับแขก 1 ห้อง
เริือนรับรอง 1 เรือน
ห้องคนขับรถ 1 ห้อง

รายละเอียดอื่นๆ

 • ตกแต่งสวนภายนอกบ้าน
 • ตกแต่งพื้นภายใน
 • แทงค์น้ำ/ปั๊มน้ำ
 • ตกแต่งห้องน้ำ พร้อมสุขภัณฑ์อัตโนมัติ
 • ระบบสัญญาณกันขโมย
 • ลิฟต์
 • ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 • ผนังบุวอลล์เปเปอร์
 • ครัวไทยพร้อมเฟอร์นิเจอร์
 • ระบบกำจัดปลวก
 • ประตูรั้วรีโมท
 • สระว่ายน้ำ

แบบแปลนบ้าน

 • 5 Bedrooms, 6 Bathrooms, 8 Slots Car Plaza , 2 Bedrooms for Maid
 • Pantry Island and Thai Kitchen
 • Luxury Swimming Pool with Decorated Wall
 • Grand Colonnade and Private Courtyard
 • Grand Design Hall Connecting Dining and Living Area with Double Volume
 • Elderly Friendly Function i.e. Passenger Lift, Wheelchair Ramp, Junior Master Bedroom
 • Grand Staircase Decorated with Wrought Iron
  หมายเหตุ: ตัวเลขขนาดในแปลนเป็นระยะโดยประมาณ รายละเอียดของแปลนและแบบบ้านนี้เพื่อเป็นแนวทางพิจารณา ท่านสามารถดูรายละเอียดของบ้านหลังจริง ณ โครงการ บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
 • Penthouse Master Bedroom with En-suite Jacuzzi
 • Walk-in Closet Gallery
 • Superior Space Balcony for Each Bedroom
 • Grand Design Hallway
  หมายเหตุ: ตัวเลขขนาดในแปลนเป็นระยะโดยประมาณ รายละเอียดของแปลนและแบบบ้านนี้เพื่อเป็นแนวทางพิจารณา ท่านสามารถดูรายละเอียดของบ้านหลังจริง ณ โครงการ บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.

ตารางและเงื่อนไขพอสังเขป

คำนวณค่าผ่อนบ้าน
แบบบ้าน ขนาดที่ดิน ราคา ดาวน์ 20 % เงินจอง ทำสัญญา เงินโอน ผ่อนเริ่มต้น/เดือน ดอกเบี้ย% ปี
Primus-A 458 ตร.วา 230,000,000 บาท 46,000,000 บาท 1,000,000 บาท 45,000,000 บาท 184,000,000 บาท 1,214,000 บาท 3.4 % 30 ปี

* กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขและราคากับทางโครงการอีกครั้ง
** อัตราดอกเบี้ย กรุณาตรวจสอบกับธนาคารที่ใช้บริการอีกครั้ง

ชมบ้านพร้อมขายแปลงอื่นๆ เพิ่มเติม
 • Glorious หมายเลขแปลง 02E03 เลขที่9/196 ทิศใ้ต้
 • Grandeur หมายเลขแปลง 02H07 เลขที่9/185 ทิศใต้
 • Grandeur-B หมายเลขแปลง 02G03 เลขที่ 9/198 ทิศใต้
 • Grandeur หมายเลขแปลง 00G09 เลขที่9/235 ทิศใต้
< หน้าข้อมูลโครงการ