website-pro/house-serie/279d4b68-a5f3-4f74-835b-35c44632d644/Logo/logo_french02_afd5ps
แบบบ้าน LE TRONE

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 619
ตร.ม.
ห้องนอน 5
ห้อง
ห้องน้ำ 7
ห้อง
ที่จอดรถ 4
คัน

แบบแปลนบ้าน

โครงการที่มีแบบบ้านนี้