บ้านคู่ Duo Home โซน ราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า-ศาลายา

พบบ้านคู่ (Duo Home) 2 โครงการ ที่น่าสนใจบนทำเล ราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า-ศาลายา